مکث، تامل و بازنگری

فصل چهارم و زمستان موضوع تازه‌ای نداریم و این فصل را به ایستادن، مکث، تامل و مرور و بازنگری کار و مسیرمان خواهیم گذراند. در این فصل نویسنده‌ها می‌توانند درباره‌ی هر فیلمی از هر فصلی بنویسند. می‌ایستیم تا اموری را جا بیندازیم، تا بشود با خیال آسوده‌تر و خاطر جمع‌تر ادامه‌ی راه و کار بدهیم.

از شروع کار و در این ماه‌های طی‌شده باید کارها و روابط مهمی جا می‌افتاد و شکل می‌گرفت که به‌خاطر وضعیت کرونایی این ایام چنین نشد. می‌خواستیم فیلم‌هایی از هر فصل را در برنامه‌هایی ماهانه نمایش عمومی بدهیم و در گفتگو حول فیلم‌‌ها با مخاطبان پروژه، حرف‌هایی حول این نوع نوشتن و راه انداختن روایت شخصی در مواجهه با فیلم مستند در میان بیاوریم، که نشد. و نشد که با جمع نویسندگان سایت دیدار ماهانه و رابطه‌ی نزدیک برگزار و برقرار کنیم و به همدلی و همراهی لازم برسیم. این دو کار بیرون از توان و امکان ما روی زمین ماند؛ اما کارهایی هم به سبب مسائل و مشکلات خودمان روی زمین ماند. جمع دبیران یا گرفتار بوده‌ یا به این کار دواطلبانه دل نداده‌ است. کم وقت و عمل گذاشته‌ایم برای پیش بردن امور و نیاز‌های این پروژه. جمع دبیران ریزش داشته و فصل زمستان، در گره خوردن به بهار، شاید جمع ما هم یار و همراه پیدا کند و بار تازه بدهد.

پروژه هنوز معرفی عمومی نشده و مخاطب حداقلی خود را پیدا نکرده است. این خسران، و نقصان رابطه‌ی نزدیک ما جمع دبیران با نویسندهای سایت، نویسنده‌ها را از یک فضای رابطه‌ی مطلوب، هم با گردانندگان پروژه و هم با مخاطب، دور نگه داشته و موجب حضور، فعالیت و مشارکت کمتر آن‌ها شده است.

کار تازه و تجربه‌نشده‌ای از نوشتن در برخورد با فیلم مستند راه انداخته‌ایم که باید بیشتر شناسانده و تفهیم شود؛ هم برای نویسندگان و هم برای مخاطب سایت. البته این باور هم هست که در مسیر نوشتن‌ها، توجهات و پیشنهادهای تازه این رویکرد را روشن‌تر و دقیق‌تر خواهد کرد. دوست داریم در دل یک حرکت جمعی‌تر، این راه و کار شکل بگیرد و قوام پیدا کند.

این چند مسئله و دیگر مشکلات از این دست ما را به این تصمیم رسانده که فصل زمستان را مجالی ببینیم برای ایستادن و بازنگری حرکت‌مان و درک و دریافت درست‌تر داشته‌ها و کاشته‌ها برای ادامه‌ی راه. همان‌طور که در شروع این متن هم گفتیم، این فصل جا برای نوشتن درباره‌ی هر فیلمی از هر فصلی باز است و امید داریم با قدم برداشتن برای رفع نقصان‌ها، در فصل بهار و شروع سال تازه، با دید روشن‌تر و رابطه‌ای نزدیک‌تر با نویسنده‌ها و مخاطبان‌مان با شما باشیم.

در ماه‌های اخیر سمیرا هاشمی عزیز در جمع دبیران با ما بود، با حضوری منتقد و مفید. سپاسگزار او هستیم.

فصل چهارم
مکث، تامل و بازنگری