همش دود بود، خبری نبود از کباب*

همش دود بود، خبری نبود از کباب* (در حاشیه‌ی فیلم «ساز مخالف») امیر بهاری یک: هنوز یک سال نشده است که روزنامه‌نگاری می‌کنم و در تحریریه‌ی روزنامه “فرهنگ آشتی” مشغول به کارم. خبر لغو «همایش موسیقی راک» (UMC) آمده است (اسفند ۱۳۸۱). شادی وطن‌پرست همکارم در...