چهارپاره

چهارپاره چهار یادداشت برای چهار فیلم علی پژمان دارکوب “در پوست خود نمی‌گنجیم” ساخته‌ی محمد شیروانی در تمامی لحظات تماشا و در مدتی کوتاه از آغاز فیلم، من را به بودن در خودش می‌کشد. می‌کشاند. معطل خواست من هم نمی‌ماند. درگیر با احوال این جمع، می‌نشینم با...