فعل مضارع، لحظاتی بعد به ماضی تبدیل می‌شود

فعل مضارع، لحظاتی بعد به ماضی تبدیل می‌شود بهزاد وفاخواه برای مدت‌زمانی طولانی این ما بودیم که در چنین جایگاهی قرار داشتیم. این ما بودیم که باید به گذشتگان اعلام می‌کردیم زمانه عوض شده و رسم و راه جدیدی رسیده و کم‌کم باید به تغییر تن بدهید و حتی بلند شوید و شاید هم...