۱۳ دریافت

۱۳ دریافت (در نگاه به فیلم “ساز مخالف”) فرزانه اخوت ۱- با توجه به سال تولید این فیلم به‌نظر می رسد اطلاعات مفیدی درباره‌ی ظهور و حضور گروه‌های زیرزمینی در زمینه‌ی موسیقی راک و پاپ به بیننده می‌دهد. کثرت و تعدد این گروه‌ها سبب تعجب بیننده می شود. ۲- موضوع...