گیجی بعد از حادثه

گیجی بعد از حادثه در مدح و رثای هفده‌سالگی گلاره مرادی (برای پونه، که ۱۸ دی ۹۸ آرزوهای هفده‌سالگی‌اش در آسمان سوخت.) بعد از آن لحظه‌ی باشکوهی که همه‌مان روی صحنه بودیم و مادران و خواهرانمان ایستاده رو به ما کف می‌زدند، بعد از یک هفته‌ی تمام تا نیمه‌های شب در مدرسه...