گربه‌ها و آدم‌ها

گربه‌ها و آدم‌ها یا «از گفتگو هنگام تماشای فیلم لذت ببرید» حامد ذوالفقاری در طول و عرض چند ماه نگهداری و مراقبت از پیروز (گربه‌ی خواهرم) که او را بسیار دوست می‌دارم و همین‌طور تماشای مجموعه‌ای از فیلم‌های منتخب، بر اساس قراری برای نوشتن که با دوستانم در این مجموعه بنا...