قصه‌های استفاده نشده!

قصه‌های استفاده نشده! مهدی باقری (کارگردان فیلم «اهالی خیابان یکطرفه») ده سالی هست که به‌ صورت حرفه‌ای مستندسازم. در این ده سال سی مستند ساخته‌ام و صد مستند را در راش‌های فیلم‌هایم تنها گذاشته‌ام. یک‌سالی هست که به سراغ راش‌ها می‌روم تا قصه‌ی آدم‌های استفاده نشده را...