دفن‌شدگان

دفن‌شدگان به بهانه‌ی فیلم «فقدان» / فاطمه ذوالفقاری نیلوفر ندایی اولین زلزله‌ی مهیبی که خانه‌ی ما را ویران کرد، در یکی از شب‌های زمستان سال ۱۳۷۸ آمد. همگی دور میز نشسته بودیم و خانواده‌ای خوشبخت در یک قاب بودیم که از سرما و ترس به‌دوریم و البته مادر خوراک گرم و...

من دیوانه‌ی بهتری هستم

من دیوانه‌ی بهتری هستم یادداشتی بر فیلم “هفده‌ساله‌ها” نیلوفر ندایی که گفته من بهترین راوی زندگیم هستم؟ مثلاً اگر آن دوربین را دست من هفده‌ساله می‌دادند چه؟ کجا می‌گذاشتمش؟ چه را نشان‌ دیگران می‌دادم؟ آن‌ها، آن دیگران، آن ناظران، کجای تصاویر من را...