پارکور و معماری

پارکور و معماری (با نگاه به فیلم «سلاطین خیابان‌ها») نیلوفر نیکسار شهرک اکباتان تهران موقعیت اجتماعی منحصر‌به‌فردی دارد و ساکنان آن شاید بیش‌تر از دیگر تهرانی‌ها در از آن خود کردن فضای شهر موفق بوده‌اند و توانسته‌اند شیوه‌های مغایر با گفتمان مسلط را برای مصرف فضای...