گزارش راه

گزارش راه امید بلاغتی ما ابتدا پنج نفر بودیم (امید بلاغتی، سعید رشتیان، پیروز کلانتری، شمیم مستقیمی و زهرا ملوکی). در میانه‌ی این دوره زهرا به دلایلی ناچار بود از ما جدا شود. بابت حضور و فعالیت دلچسبش از او ممنونیم و اوقات خوب برایش می‌خواهیم. اما این پروژه چه بود و...