سرگشتگی

سرگشتگی «مکرمه، خاطرات و رؤیاها» / ابراهیم مختاری امید بلاغتی جایی هست در زندگی، نقطه‌‌ای که به پایان نزدیک است. چیز‌هایی که همچون انتظارمان عمل نکرد. نظم‌هایی که بر هم منطبق نشد، رنگ‌هایی که قوام نیافت، ندرخشید و با خود می‌گوییم: «نشد.» اندیشه بر هر‌آنچه نمی‌شود...

کلنجار از درون، جار از بیرون

کلنجار از درون، جار از بیرون (با نگاه به مستند “زندگی همین است”) پرستو جعفری به‌گمانم «جوانی» همه‌ی ما در نوعی ویژگی مشترک به یکدیگر گره خورده است و آن، وضعیتی از مغلوب‌شدگی است. به میزان این غلبه، چیزی از جوانی بیرون از ما جا می‌ماند و برای جاماندگی، چیزی...