با تهران، از این راه دور

با تهران، از این راه دور پرشنگ صادق‌وزیری چهار مستند از فیلم‌های تهران را در نیویورک می‌بینم. امسال این‌جا مانده‌ام و نمی‌توانم مثل هر سال به تهران سفر کنم. هرکدام از این فیلم‌ها گوشه‌ای یا جنبه‌ای از تهران را به خاطرم می‌آورند و من خوش‌حال که این فرصت را پیدا کرده‌ام...

جایی که سوژه فیلمساز و دوربین طلب می‌کند

جایی که سوژه فیلمساز و دوربین طلب می‌کند (متهمین دایره‌ی بیستم) پرشنگ صادق‌وزیری “متهمین دایره‌ی بیستم” مستند پرشوری است که مثل شخصیت‌هایش پر التهاب و با شتاب جلو می‌رود و از نزدیک زندگی روزمره‌ی چند دوست و رفیق بزه‌کار را به تصویر می‌کشد. این فیلم در...