هم این و هم آن

هم این و هم آن رضوان سرمد برای منی که تهران متولد نشده‌ام و از زمان دانشجویی به بعد ساکن این شهرم، تهران شهری است که باید کشفش می‌کردم و حالا بعد از گذشت بیست سال می‌دانم تهران یک شهر نیست، هزاران شهر است. شهری با لایه‌های بسیار که بسته به طبقه‌ی‌اجتماعی و شرایط مالی...

ناشنوا، همچون شنوا؟

ناشنوا، همچون شنوا؟ (در نگاه به فیلم “در پوست خود نمی‌گنجیم”) رضوان سرمد در یک جمله می‌توان فیلم “در پوست خود نمی‌گنجیم” را این‌گونه معرفی کرد: شش پسر جوان ناشنوا به شهربازی می‌روند. حدودا بیست‌و‌پنچ دقیقه همین یک جمله در فیلم باز می‌شود و...