جوانی در تسخیر اعداد

جوانی در تسخیر اعداد خوانشی از مستند «شمارش معکوس» سمیرا هاشمی مادر پریسا می‌گوید واقعاً بریده. خواهرش هم حسابی خسته است از مراعات کردن‌های بی‌پایان و ممنوعیتِ خوشی‌های کوچک روزمره. خواهر پریسا شکایتش را داد می‌زند و با مرور لیست بلندبالای ممنوعیت‌ها، غیرمنصفانه بودن...