تکه هایی از یک زندگی زنانه‌ی شهری

تکه هایی از یک زندگی زنانه‌ی شهری سحر سلحشور کارگردان فیلم «پشت فرمان زندگی» نوشتن مطلب درباره‌ی فیلم “پشت فرمان زندگی”، سومین فیلم کوتاهی که حدود یازده سال پیش ساختم، برایم مانند رفتن به جلسه‌ی روانکاوی می‌ماند. مجالی برای یافتن ریشه‌های رنج یا رضایتم از...