این، روایت یک دوره‌ست

این، روایت یک دوره‌ست زرین جوادی بچه‌های هنرستان مدرس هیچ درگیر التهاب کنکور نبودند. انگار گوشه‌ی شاد و کوچکی از جهان رو پیدا کرده بودیم و دورهم جمع شده بودیم. باهوش‌ترین‌هامون هم با این واقعیت که مُهر بچه‌تنبل روی پیشونیشون خورده مشکلی نداشتند. یکی خودش رو طراح لباس...