شهری که دیگر مثل قبل نیست

شهری که دیگر مثل قبل نیست کارگردان فیلم «والسی برای تهران» زینب تبریزی راه رفتن در پیاده‌راه‌های تهران. گذر از لابلای آدم‌هایی که اغلب با سرعت از کنارت می‌گذرند و انگار همگی قصد فرار دارند. از چه؟ معلوم نیست. تا قبلش برای من هم معلوم نبود، اما وارد شدن به دل...