گام دوم

گام دوم پیروز کلانتری فصل اول را پشت سر گذاشته‌ایم و وارد فصل دوم شده‌ایم؛ با موضوع فیلم‌های “زن‌وشوهری”، و با این فیلم‌ها: آهستگی / یاسر خیّر ۲۱ روز و من / شیرین برق‌نورد جای خالی آقا یا خانم “ب” / فیما امامی، رضا دریانوش جدایی / شهرام درخشان...